Walberedningen

Walberedningen är en grupp av 2 till 5 förtroendevalda som förbereder valhandlingar inför varje sektionsmöte. Inför varje val tar de både in alla nomineringar samt ansökningar. In och titta på deras instagram för att se vilka poster som ligger ute för att söka eller nominera!

email: walberedningen@w-sektionen.se

instagram: https://www.instagram.com/walberedningen/