Om sektionen

Sektionen för Energi och Miljö är en del av Tekniska Högskolan Studentkår (THS) och företräder alla som studerar vid civilingenjörsprogrammet Energi och Miljö på KTH.

Sektionens syfte är att värna om studenternas bästa genom att bedriva utbildningsbevakning, näringslivsaktiviteter, kontaktskapande verksamhet och bara se till att studietiden blir så bra som möjligt i största allmänhet.

Sektionens verksamhet är uppdelad i en ett antal nämnder, en styrelse och övriga förtroendevalda (både nämndordförande och andra). Nämnderna har olika syften, t.ex. sköter studiemiljönämnden utbildningsbevakning och andra studiemiljörelaterade frågor, medan idrottsnämnden ordnar idrottsaktiviteter.

Information om styrelsen, övriga förtroendevalda, de olika nämnderna, samt styrdokument och andra bra dokument hittar du i menyn till höger.