Ekosystemteknik, Lund

Ekosystemteknik är en bred, tvärvetenskaplig civilingenjörsutbildning med fokus på miljö och hållbarhet. Utmärkande för utbildningen är kombinationen av ämnen där olika områden länkas samman till en helhetssyn på miljöproblemen. Under de första tre åren, det så kallade grundblocket, ingår naturvetenskapliga kurser i ekologi, kemi och geologi tillsammans med mer traditionella ingenjörskurser såsom matte, teknisk mekanik, strömningslära och termodynamik. Första året har många kurser i naturvetenskap, andra året har många kurser som baseras i kemi och det tredje året har många av de tekniska kurserna. Under år 4 och 5 går det sedan att specialisera sig inom vattenresurshantering, energisystem, miljösystem (management) eller processdesign (kemiteknik). Ett ytterligare alternativ är att läsa ett masterprogram i riskhantering.

Det som är speciellt med det här programmet i Lund är att det är 5 sammanhängande år, ingen kandidatuppsats skrivs alltså efter 3 år utan istället läser vi lite fler kurser under våren i trean. Det ligger sällan mer än två kurser parallellt, vilket gör att det går att fokusera bättre på de kurser som går under läsperioden. Vidare är en stor del av undervisningen på engelska. Ungefär hälften av kurserna i grundblocket är på svenska och hälften på engelska. Dessutom finns goda möjligheter att åka utomlands under utbildningen. Det går att plugga en termin i trean i Kanada, åka på sommarkurs till Kina, göra ett traditionellt utbyte på 1 eller 2 terminer och göra sitt examensarbete utomlands.