Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen (NLG)

Näringslivsgruppen (NLG) ansvarar för sektionens interna och externa informationsflöde. Den har också till uppgift att marknadsföra medlemmarnas utbildning och ansvarar för sektionens kontakter med näringslivet och sponsorer. NLG har även ansvar för alumnveksamhet.

Lunchföreläsning, pub, marknadsföring, studiebesök/case event samt en plats på Arbetsmarknadsdagen är de vanligaste samarbetsformerna men vi är öppna för alla samarbeten! Hör av er till näringslivsgruppens ordförande på nlg-admin@w-sektionen.se.

Medlemmar
Nämndens ordförande och vice ordförande väljs av sektionsmötet.
Förutom de två förtroendevalda består NLG av sektionsmedlemmar som är intresserade av att arbeta med näringslivsfrågor. Dessa delas in i två grupper: aktiv – är med och utformar och ansvarar för projekt; stöd – arbetar på projekt utan ansvarsroll.

Vill du bli aktiv, har frågor om vår verksamhet eller vill ge feedback, kontakta oss så berättar vi mer. Vi brinner för NLG.

nlg-admin@w-sektionen.se