Om utbildningen

 

 • Energi och miljö är civilingenjörsprogrammet med fokus på ett hållbart samhälle och hållbar teknik – i dag och i framtiden. Genom utbildningen lär sig studenterna att hitta innovativa lösningar inom energi- och miljöområdet, vilket ger dem mycket attraktiv kompetens på en internationell arbetsmarknad. En blivande civilingenjör i Energi och miljö väljer ett masterspår i årskurs 3.

 

Masterutbildningar:

 

 • Elkraftteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Hållbar produktionsutveckling
 • Miljöteknik och hållbar infrastruktur
 • Hållbar samhällsplanering och stadsutformning
 • Teknik och hållbar utveckling
 • Kemiteknik för energi och miljö
 •  
  Via Innoenergy:

 • Smarta elektriska nätverk och system
 • Miljövänliga energisystem
 • Förnybar energi
 • Smarta städer

 

Yrkesgrupper:

 • Bygg/Anläggning/Fastighet
 • Energi
 • El
 • Forskning/Utveckling
 • Ledarskap/Management
 • Matematik/Statistik/Beräkning
 • Miljö/Naturvård
 • Produktion/Process/Tillverkning
 • Olika typer av tekniskkonsult