Organ och övriga verksamheter

Organ och övriga verksamheter

Sektionens organ och övriga verksamheter innefattar: CLubWästeriet, DSSG, Styrelsen, Sektionslokalen, Mottagningen och Åre. Dessa är de verksamheter som inte passar in i grupperna “Nämnder” eller “Föreningar”. 

CLW – Sektionens klubbmästeri som delas med CL. De anordnar pub varje vecka samt vissa andra event då och då.

DSSG – Är den förtroendevalda som ansvarar för försäljning av märken, owwar och annan merch till sektionsmedlemmarna.

Styrelsen – Är sektionens näst högst bestämmande organ efter SM. Ansvarar för att ta fram propositioner och styra sektionen framåt. Styrelsen är också en av de organ som traditionsenligt anordnar många event för sektionen.

Sektionslokalen – Är sektionens officiella hem där sektionsmedlemmar kan vistas under dagarna. Det är också den lokal där pubar hålls av CLW samt där sektionsmöten hålls.

Mottagningen – Är det event där sektionen tar emot alla nyantagna studenter i syfte att ge dem ett så trevligt, roligt och bra mottagande som möjligt.

Åre – Den plats dit sektionen åker en gång per år för att åka skidor eller socialisera sig mellan stugorna. Detta sker alltid under studieperioden.