Styrelsen

Styrelsen

Följ oss på: @w_styrelsen

Styrelsen 2023/2024 består av:

Ordförande

Marcus Dahlqvist
ordf@w-sektionen.se


Vice ordförande / sekreterare

Jonathan Zemgals
vordf@w-sektionen.se


Kassör

Philip Arbell
 kassor@w-sektionen.se


Webmaster

Isadora Galindo Hohn
kommunikation@w-sektionen.se
webmaster@w-sektionen.se


Ledamot med ansvar för studie- och internationella frågor

Iris Callerholm
ledamot.smif@w-sektionen.se


Ledamot med ansvar för näringslivsfrågor

Tora Sandström
ledamot.nf@w-sektionen.se


Ledamot med ansvar för studiesociala frågor

Evelina Liu

ledamot.ssf@w-sektionen.se


Ettans representant / Kommunikationsansvarig

ettans@w-sektionen.se