Styrelsen

Styrelsen

Följ oss på: @w_styrelsen

Styrelsen 2023/2024 består av:
Ordförande
Marcus Dahlqvist

Marcus Dahlqvist

ordf@w-sektionen.se

Vice ordförande tillika sekreterare

Jonathan Zemgals

vordf@w-sektionen.se

Kassör

Philip Arbell

kassor@w-sektionen.se

Webmaster

Isadora Galindo Hohn

webmaster@w-sektionen.se

Ledamot för studiemiljö och internationella frågor

Iris Callerholm 

ledamot.smif@w-sektionen.se

Ledamot för näringslivsfrågor

Tora Sandström 

ledamot.nf@w-sektionen.se

Ledamot för studiesociala frågor
Ettans representant tillika kommunikationsansvarig

Dara Labriz

ettans@w-sektionen.se