Förtroendevalda och kontaktinformation

Sektionsstyrelsen

Ordförande

Jonathan Zemgals

ordf@w-sektionen.se
Vice ordförande / Sekreterare Hanna Johansson vordf@w-sektionen.se
Ekonomiansvarig / Kassör Nils Älvestam kassor@w-sektionen.se
Webmaster Melissa Svensson webmaster@w-sektionen.se
kommunikation@w-sektionen.se
Ledamot studie- och internationella frågor Nadja Rågåker ledamot.smif@w-sektionen.se
Ledamot näringslivsfrågor Linn Cheng ledamot.nf@w-sektionen.se
Ledamot studiesociala frågor William Gustafsson ledamot.ssf@w-sektionen.se
Ettans representant / Kommunikationsansvarig Dara Labriz ettans@w-sektionen.se
kommunikation@w-sektionen.se

Nämndansvariga och sektionsposter
Bollkalle Hannes Midéus idrott@w-sektionen.se
CLubbWästare Sarah Nemati klubbmastare@w-sektionen.se
DSSG Ella Bergkrantz,
Anna Smidt
dssg@w-sektionen.se
Ewentnämndens ordförande Josefine Hedberg ewent@w-sektionen.se
Fanborgen

Linus Eriksson,
Sofia Herjevik

fanborgen@w-sektionen.se
Hållbarhetsnämndens ordförande —————— sustainability@w-sektionen.se
Jubileumsansvarig —————— jubileum@w-sektionen.se
Jämlikhetsnämndens ordförande Naomi Mare jamlikhet@w-sektionen.se
Jämlikhetsnämndens vice ordförande Olle Båvegård jamlikhet@w-sektionen.se
Konstwerkets ordförande Agnes Wedman konstwerket@w-sektionen.se
Kårfullmäktige representanter, Ledamot Sofia Herjevik,
Lisa Holmqvist
kf@w-sektionen.se
Kårfullmäktige representanter, Suppleant Iris Callerholm kf@w-sektionen.se
Masteransvarig Student Samordnare Angelina Rubow mas@w-sektionen.se
Näringslivsgruppens ordförande Emma Bergström nlg-admin@w-sektionen.se
Näringslivsgruppens vice ordförande, med ansvar för alumnverksamhet Sandra Johannesson nlg-admin@w-sektionen.se
Presidiet, mottagningsansvarig Zoe Grant mottagningen@w-sektionen.se
Presidiet, vice mottagningsansvarig Matilda Vahlgren mottagningen@w-sektionen.se
Presidiet, planeringsansvarig Ellen Arvidsson mottagningen@w-sektionen.se
Presidiet, ekonomiansvarig Gottfrid Wendin mottagningen@w-sektionen.se
Presidiet, näringslivsansvarig Linn Cheng mottagningen@w-sektionen.se
Programansvarig student Gottfrid Wendin pas@w-sektionen.se
Revisorer

Iris Callerholm,
Tora Sandström

revisor@w-sektionen.se
Sektionslokalansvarig Tea Andersson,
Matilda Westerlund
gr8n@w-sektionen.se
Studerandeskyddsombud Junior Fagerlund sso@w-sektionen.se
Studiemiljönämndens ordförande Tuva Brunnkvist sno@w-sektionen.se
Talman

Adam Torebrandt

talman@w-sektionen.se
Walberedningen

Isadora Galindo Hohn,
Dara Labriz

walberedningen@w-sektionen.se
Wrålets orförande Ludvig Wiechel wralet@w-sektionen.se
W-Inters ordförande Zoe Grant w-inter@w-sektionen.se
Åreansvariga

Loke Bonow,
Petrus Bornestaf Jonsson,
Gustav Nilsson,
Gustaf Rosén

skidresa@w-sektionen.se