Sektionsmöten

Sektionsmöten (ofta förkortat SM) är möten där alla sektionens medlemmar träffas för att ta beslut om motioner och propositioner samt välja förtroendevalda. I menyn till höger finns information och kallelser till alla specifika sektionsmöten under verksamhetsåret.

SM1 2019-10-02
Föredragningslista
Protokoll
Proposition om revidering av verksamhetsplan
Budgetpropositioner: 1. (xlsx. pdf.) 2. (xlsx. pdf.) 3. (xlsx. pdf.) 4. (xlsx. pdf.)
Proposition om revidering av reglemente
Proposition om högtalare
Motion Filmnämnd
Motion Hållbarhetsnämnden
Antagen Budget 19/20

SM2 2019-11-20
Föredragningslista SM2
Protokoll
Motion om JML-plan 1920 (med SOS)
Motion om JML-plan 1920 (utan SOS)
Motionssvar JML-plan 1920
Motion Wrålet
Motionssvar Wrålet
Motion W-bandet
Motionssvar W-bandet
Proposition om Jubileumsanswarig
Revisionsberättelse 18/19
Verksamhetsberättelse 18/19

För dokument från förra läsårets sektionsmöten se här.