Styrelsen

Följ oss på: @w_styrelsen

Styrelsen 2022/2023 består av:

Ordförande

Ellen Kornfeld
ordf@w-sektionen.se


Vice ordförande/sekreterare

Marcus Dahlquist
vordf@w-sektionen.se


Kassör

Jonathan Zemgals
kassor@w-sektionen.se


Kommunikationsansvarig/webmaster

Anton Mattson Nilsson
kommunikation@w-sektionen.se
webmaster@w-sektionen.se


Ledamot med ansvar för studie- och internationella frågor

Alice Rudberg
ledamot.smif@w-sektionen.se

Ledamot med ansvar för näringslivsfrågor


Fanny von Matérn
ledamot.nf@w-sektionen.se


Ledamot med ansvar för studiesociala frågor

Paulina Drugge

ledamot.ssf@w-sektionen.se


Ettans representant

Georges-Junior Fagerlund
ettans@w-sektionen.se