Styrelsen

Styrelsen 2020/2021 består av:

Ordförande

Astrid Svanfeldt
ordf@w-sektionen.se

Vice ordförande/sekreterare

Linus Eriksson
vordf@w-sektionen.se

Kassör

Linnea Lidén
kassor@w-sektionen.se

Ledamot med ansvar för näringslivsfrågor

Isac Wänlund
ledamot.nf@w-sektionen.se

Ledamot med ansvar för studie- och internationella frågor

________________
ledamot.smif@w-sektionen.se

Ledamot med ansvar för studiesociala frågor

Tanzim Thobhani
ledamot.ssf@w-sektionen.se

Kommunikationsansvarig/webmaster

Hampus Lind
kommunikation@w-sektionen.se
webmaster@w-sektionen.se

Ettans representant

Sofia Herjevik
ettans@w-sektionen.se

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts