Styrelsen

Styrelsen

Följ oss på: @w_styrelsen

Styrelsen 2022/2023 består av:

Ordförande

Ellen Kornfeld
ordf@w-sektionen.se


Vice ordförande / sekreterare

Marcus Dahlquist
vordf@w-sektionen.se


Kassör

Jonathan Zemgals
kassor@w-sektionen.se


Webmaster

Anton Mattson Nilsson
kommunikation@w-sektionen.se
webmaster@w-sektionen.se


Ledamot med ansvar för studie- och internationella frågor

Alice Rudberg
ledamot.smif@w-sektionen.se


Ledamot med ansvar för näringslivsfrågor

Fanny von Matérn
ledamot.nf@w-sektionen.se


Ledamot med ansvar för studiesociala frågor

Paulina Drugge

ledamot.ssf@w-sektionen.se


Ettans representant / Kommunikationsansvarig

Georges-Junior Fagerlund
ettans@w-sektionen.se