CLubWästeriet

CLubWästeriet ansvarar för fest- och pubverksamheten för sektionerna för Civilingenjör & Lärare (CL) samt Energi och miljö (W). Nämnden består av två klubbmästare, en från vardera sektion, en ekonomiskt ansvarig från CL samt en skara av internt valda mästerister.

Klubbmästare för W 20/21: Ellen Kornfeld
klubbmastare@w-sektionen.se

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts