Styrelsemöte 11

Hej sektionen!! På onsdag den 26:e firar vi styrelsemötenas 11-gångsjubileum genom att hålla ett lite kortare STYM på lunchrasten. Detta möte kommer ske i grupprum 11, Kovalevsky, i biblioteket, kl 12.15. Mötets syfte är främst att rösta om Rekryteringspolicyn. Alla medlemmar är välkomna!

Styrelsemöte 10

Morsning korsning sektionen!Denna vecka möts styrelsen för STYM 10 återigen i Sektionsrummet i Nymble, onsdagen den 12/2 kl 17 DK. På agendan är bl.a. ändringar i PM för kommunikation, SM3, och planerande inför Lund och Uppsalas W-sektioners besök. Fullständig dagordning finnes under “Styrelsemöten”. För den som är intresserad av att Read more…