Styrelsemöte 10

Published by Webmaster on

Morsning korsning sektionen!
Denna vecka möts styrelsen för STYM 10 återigen i Sektionsrummet i Nymble, onsdagen den 12/2 kl 17 DK. På agendan är bl.a. ändringar i PM för kommunikation, SM3, och planerande inför Lund och Uppsalas W-sektioners besök. Fullständig dagordning finnes under “Styrelsemöten”. För den som är intresserad av att närvara: vi ses på onsdag!