Sektionen Utvecklas: En kort uppdatering

Styrelsen tillsammans med alla nämnder jobbar ständigt med att göra sektionslivet mer engagerande och tryggt för alla sektionsmedlemmar. Ett steg av många i processen är förbättrad kommunikation mellan sektionen och alla sektionsmedlemmar. Detta arbetet har genomförts på många olika sätt; Hitract, Styrelsens Instagram, tydligare Instagraminlägg och flertalet uppdateringar av hemsidan. Read more…

VIKTIG INFO: HITRACT

Hej allihopa! Som ni alla vet använder sektionen sig mycket utav Hitract för biljettförsäljning och sannolikt kommer all kommunikation mellan W-Sektionen och dess medlemmar att flytta över helt till Hitract. Detta innebär att det är av yttersta vikt att ALLA sektionsmedlemmar och programmstuderande registrerar sig i hitract och ansöker om Read more…

STYM 1

Hej bästa sektionsmedlemmar! Det är äntligen dags för 22/23 styrelsens första styrelsemöte! Whoop Whoop! Mötet är 19 September och börjar 17:30 i Gråttan. Handlingar hittar ni här. Glöm inte att kontakta ordförande på ordf@w-sektionen.se om du önskar deltaga på mötet!