SM 1

Published by Webmaster on

Hej alla Ware!
Här kommer en liten kallelse till SM 1.
De poster som är öppna för val är följande:
-Ettans representant i styrelsen
-Presidiet, mottagningsansvarig
-Presidiet, vice mottagningsansvarig
-Presidiet, ekonomiansvarig
-Presidiet, planeringsansvarig
-Presidiet, näringslivsansvarig
-Talman
-Kassör
-Ledamot med ansvar för studiesociala frågor
-Ordförande för WAM
-Ordförane för W-Inter
-Ordförande för konstwerket.

Här hittas möteshandlingarna!
https://drive.google.com/drive/folders/1KYELD2eTLy5LhavO_6p5_DJTdvfQETog?usp=drive_link

Glöm inte att bli kår/sektionsmedlem för att få rösta!

Förhinder ska inkomma senast en timme innan mötets start till vordf@w-sektionen.se.

Categories: Sektionsmöte