Sektionen Utvecklas: En kort uppdatering

Published by Webmaster on

Styrelsen tillsammans med alla nämnder jobbar ständigt med att göra sektionslivet mer engagerande och tryggt för alla sektionsmedlemmar. Ett steg av många i processen är förbättrad kommunikation mellan sektionen och alla sektionsmedlemmar. Detta arbetet har genomförts på många olika sätt; Hitract, Styrelsens Instagram, tydligare Instagraminlägg och flertalet uppdateringar av hemsidan. Det finns dessutom väldigt mycket kvar som kommer att utvecklas under resten av verksamhetsåret så håll ögonen öppna!

Om du vill veta mer om sektionens arbeten finns jättemycket information om det mesta här på hemsidan, på styrelsens instagramkonto och på sektionens instangramkonto:

@w_sektionen

@w_styrelsen

Om du i övrigt har frågor kan du alltid kontakta nämndordföranden eller om du vill veta mer om styrelsen kan du kontakta vår Kommunikationsansvarig på kommunikation@w-sektionen.se