Information från styrelsen – mötessammanfattning SM4

Published by Webmaster on

Här är en liten kort sammanfattning av vad som hände under mötet.
Mötet har:

  • Röstat igenom en Verksamhetsplan samt Budget till verksamhetsåret 20/21.
  • Röstat igenom revideringar av reglemente för mottagningen samt kontaktpersoner i Styrelsen till Förtroendevalda.
  • Fyllt 10 poster, se Walberedningens inlägg.
  • Ålagt Styrelsen att välja Åreansvariga på ett Styrelsemöte.
  • Ålagt Styrelsen arbetet att ta fram med en mötes-praxis som kommer ligga som en fast dagordningspunkt på varje SM och röstas på av mötet.
  • Ålagt Styrelsen att tillsammans med motionärer undersöka och formulerar stadgar/reglemente/PM/policy som förhindrar partiskhet och opassande röstningsförfarande.
  • Ålagt Styrelsen att vid nästa lämpliga styrelsemöte föra en diskussion med valberedningen kring marknadsföring av nya poster, samt föra in överenskommen formulering av arbetssättet i valberedningens PM som är i linje med berörda motion