Generella frågor från valberedningen

Dessa frågor ställs vanligen av valberedningen under SM: (.pdf) (.docx)