Generella frågor från valberedningen

Dessa frågor ställs vanligen av valberedningen under SM: (.docx) (.pdf)