Styrelsemöten

Styrelsemöte 1, 29/8-2019
Dagordning
Protokoll

Styrelsemöte 2, 4/9-2019
Dagordning.
Protokoll

Styrelsemöte 3, 18/9-2019
Dagordning
Budgetproposition 1 xlsx. pdf.
Budgetproposition 2 xlslx pdf.
Budgetproposition 3 xlsx. pdf.
Budgetproposition 4 xlsx. pdf.
Proposition för verksamhetsplan
Protokoll

Styrelsemöte 4, 25/9-2019
Dagordning
Protokoll

Styrelsemöte 5, 30/10- 2019
Dagordning
Protokoll

Styrelsemöte 6, 13/11-2019
Dagordning
Protokoll
Proposition om Jubileumsanswarig

Styrelsemöte 7, 3/12-2019
Dagordning
Protokoll

Styrelsemöte 8, 12/12-2019
Dagordning
Protokoll

Styrelsemöte 9, 29/1-2020
Dagordning
Protokoll

Styrelsemöte 10, 12/2-2020
Dagordning
Protokoll

För dokument från styrelsemöten tidigare läsår se här.

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts