Styrelsemöten

Styrelsemöte 1, 29/8-2019
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 2, 4/9-2019
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 3, 18/9-2019
Dagordning: pdf. docx.
Budgetproposition 1 xlsx. pdf. docx.
Budgetproposition 2 xlslx pdf. docx.
Budgetproposition 3 xlsx. pdf. docx.
Budgetproposition 4 xlsx. pdf. docx.
Proposition för verksamhetsplan pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 4, 25/9-2019
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 5, 30/10- 2019
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 6, 13/11-2019
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.
Proposition om Jubileumsanswarig pdf. docx.

För dokument från styrelsemöten tidigare läsår se här.

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts