Kommande event

Kommande event

Upcoming events
Dokument

Dokument

Documents

Senaste Nytt

Latest News

Sektionsmöte 1

Då var det dags för detta verksamhetsårs första sektionsmöte! Mötet äger rum den 2:a oktober kl 17 DK, i Gråttan, och bland annat kommer det röstas på poster och propositioner för budget och verksamhetplan. För Read more…

Styrelsemöte 3

Varför pausa när man väl har kommit igång? Vi kör på igen onsdagen den 18:e september, i styrelserummet i Nymble kl 17 DK med styrelsemöte nummer tre! Som vanligt är alla sektionsmedlemmar välkomna.

Styrelsemöte 2

Nästa vecka den 4/9 kör vi igång igen för styrelsemöte nummer två! Plats: styrelserummet Nymble. Tid: 17 DK. Som vanligt får alla sektionsmedlemmar närvara vid mötet. Denna gång kommer vi diskutera bl.a. budget och hemsidan. Read more…

Sektionen för Energi och Miljö

En del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS)
Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts