Styrelsen

Styrelsen 2017/2018 består av:

 

Ordförande

Julia Granlund

ordf@w-sektionen.se

 

Vice ordförande/sekreterare

Julia Waldhagen

sekreterare@w-sektionen.se

 

Kassör

Natalie Zingmark

kassor@w-sektionen.se

 

Ledamot med ansvar för näringslivsfrågor

Anna Tonner

ledamot.nf@w-sektionen.se

 

Ledamot med ansvar för studie- och internationella frågor

Alva Helin

ledamot.smif@w-sektionen.se

 

Ledamot med ansvar för studiesociala frågor

Kelly Brandt

ledamot.ssf@w-sektionen.se

 

Kommunikationsansvarig/webmaster

Claes Henriksson

kommunikation@w-sektionen.se
webmaster@w-sektionen.se

 

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts