Styrelsen

Styrelsen 2019/2020 består av:

Ordförande

Jessica Ruud
ordf@w-sektionen.se

Vice ordförande/sekreterare

Inez Björnberg
sekreterare@w-sektionen.se

Kassör

Lily Gao
kassor@w-sektionen.se

Ledamot med ansvar för näringslivsfrågor

Chris Bay
ledamot.nf@w-sektionen.se

Ledamot med ansvar för studie- och internationella frågor

Sofia Gunnarsson
ledamot.smif@w-sektionen.se

Ledamot med ansvar för studiesociala frågor

Barbro Rosenberg
ledamot.ssf@w-sektionen.se

Kommunikationsansvarig/webmaster

Camilla Hamberg
kommunikation@w-sektionen.se
webmaster@w-sektionen.se

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts