Dubbelspexets olika grupper

Som de flesta spexföreningar består även W-spexet av lite olika grupper, som sysslar med just det de tycker är roligast. De olika grupperna kan du läsa mer om här nedan:

Directionen:
Directionen är den mest administrativa och strukturella delen av spexet, det är de som ser till att hålla spexet organiserat. De sköter ekonomin, bokar teatrar och teknisk utrustning, tillsätter gruppchefer samt ser till att hela produktionen jobbar mot samma mål och håller tidsramarna. Chef för Directionen och ordförande för W-spexet kallas Directeur eller Directrise, och tillsätts i början av varje produktionsår av W-sektionens SM.

Skriwargruppen:
Skriwargruppen skriver det manus som hela spexet baserar sig på. De bestämmer helt enkelt handling, karaktärer, hur många musiknummer det ska vara samt var i handlingen dessa musiknummer ska äga rum. Det är manus som lägger den grund resten av spexet sedan tillsammans hjälps åt att bygga på och förverkliga till en fabulös föreställning på scen.

Musikproduktionen:
Musikproduktionen står för allt som har med musik att göra inom spexet. De bestämmer hur musiknumren ska förmedla den känsla manus önskar uttrycka genom att välja låtar, skriva text, arrangera låtarna, spela upp musiknumren och allt där runtikring. Musikproduktionen ansvarar även för eventuella omstartsnummer. I gruppen ingår låtskrivare och arrangörer av låtarna, kompet, samt så klart ljudtekniker som ansvarar för all ljudutrustning under föreställningarna. Kompet är W-spexets alldeles egna kompband, de ansvarar för att spela upp all underbar musik för publiken och den som roddar hela gruppen är kompchefen tillsammans med maestro. Chef för hela musikproduktionen är musikproducenten tillsammans med sångchefen. Sångchefen är ansvarig för att lära skådespelarna framföra de fantastiska musiknummer musikproduktionen skapat samt hjälper de som arrangerar låtarna lite extra.

Scengruppen:
I scengruppen ingår skådespelarna, koreografer och eventuella dansgrupper. Scengruppen består alltså av de som ger spexet dess liv på scen. Ledare för scengruppen är regisseuren, som hjälper skådespelarna i deras sökan efter sina karaktärer samt samordnar arbetet mellan skådespelare, koreografer, musikproduktion och manus. Varje skådespelare tillsätts genom auditions hållna av medlemmar i Directionen och regisseuren tillsammans.

Hantwerkargruppen:
Hantwerkargruppen består egentligen av tre mindre grupper:
• Kostym och smink
• Rekwisita
• Ljusteknik
Kostym och smink ansvarar kanske inte helt förvånande för att skapa karaktärernas kostymer och genom smink förvandla skådespelarna till sina karaktärer. Rekwisita skapar den rekvisita som behövs på scen och förvandlar teaterscenen till den värld där spexet utspelar sig. Till hantwerkargruppen hör även ljustekniker, som leker med ljusutrustningen på teatern och ansvarar för alla ljuseffekter under spexet.
Hela hantwerkargruppen är de som sätter pricken över i:et på spexet, de som ser till att verkligen trollbinda publiken och göra upplevelsen komplett. Chef för hantwerkargruppen är hantwerkarchefen, men har ofta till sin hjälp någon som ansvarar enkom för de som jobbar med kostym och smink, respektive ansvarar enkom för de som jobbar med rekvisitan.

Qlubbmästeriet:
Qlubbmästeriet är W-spexet alldeles egna festfixargrupp! Det är de som ordnar våra internsittningar och fester med andra spexföreningar. Sittningarna är ju bästa tillfället att träffa folk från andra grupper inom spexet och helt enkelt bara ha en awesome time tillsammans. De flesta av medlemmarna i qlubbmästeriet är även medlemmar i CLW. Chef för gruppen är vår qlubbmästare.

PR:
Och sist, men inte minst, har vi PR-gruppen. PR-gruppen är nog den viktigaste gruppen av de alla, för utan PR ingen publik – och vad vore ett spex utan en publik att spela för? PR ansvarar för all reklam för W-spexet, det vill säga att designa och sätta upp affischer till spexet och designa programbladen som delas ut till alla i publiken. De ansvarar även för W-spexets Facebook-sida samt designar de märken publiken självklart vill ha på sina overaller efter att ha sett föreställningen. Även om det är hela spexets uppgift att sälja biljetter är det PR som samordnar försäljningen och ser till att den flyter på, det är även PR som står i foajén under föreställningsdagarna och tar emot publiken.

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts