Dubbelspexet

Vad är ett spex?

Vad är då ett spex för något? Det är helt enkelt amatörteater, men förklaras bättre som en komisk musikal med många dåliga ordvitsar och som är väldigt interaktiv, dvs. publiken kan påverka hur skådis uppför sig på scen med utrop så som ”omstart”, ”på tyska”, ”ombytta roller”, ”kyss honom”, osv.

Spex uppstod på 1850-talet bland studenterna i Uppsala som motpol till de grekiska och latinska draman man studerade. Spex spred sig snabbt över hela Sverige och i Lund uppstod den så kallade ”Lundaskolan” som frånsade sig traditionen att skriva replikerna på rim. KTH satte upp sitt första spex 1867, och det är från denna grupp THS:s studentförening Kårspexet härstammar. På KTH finns idag även många sektionsspex däribland de största är Fysikalen (Fysiksektionen), Jubelspexet (Maskinsektionen), iSpexet (Sektionen för industriell ekonomi), META spexet (Sektionen för medieteknik och Datasektionen) och Krexet (Kemisektionen), KVSIF (Samhällsbyggnadssektionen) och Bergsspexet (Bergssektionen).

Ett spex är som sagt amatörteater med många musikaliska inslag och dansnummer, replikerna är ofta ordvitsar och inte sälla skrivna på rim. Handlingen i ett spex baserar sig nästan alltid på en känd historisk händelse, även om spexet i sig sällan är historiskt korrekta. Spex innehåller även traditionellt sett kända historiska karaktärer, men kanske inte alltid från helt rätt tidsålder eller med helt historiskt korrekta relationer till övriga karaktärer.

Ett annat utmärkande drag för spex är som sagt interaktiviteten med publiken. Till exempel kan karaktärerna i ett spex säga sina repliker direkt till publiken istället för till en annan karaktär. Dessutom kan publiken påverka hur karaktärerna beter sig i vissa situationer genom att ropa ut uppmaningar, så kallade ”utrop”. Ett utrop kan t.ex. vara ”på tyska” varpå skådespelaren kan välja att improviserat upprepa sin replik på tyska (inte sällan påhittad tyska), eller ”ombytta roller” varpå skådespelarna på scen kan välja att för en liten stund byta plats med varandra och spela varandras karaktärer. Det vanligaste utropet är dock ”omstart” för vilket hela scenen spelas om fast på ett litet annorlunda sätt. Traditionellt sett ska även omstarterna vara improviserade av skådis, men idag är många omstarter välplanerade, speciellt till dans- och sångnummer, och har inte sällan ett sammanhängande tema.

Trots att det finns många traditioner och karakteristiska drag för spex är det viktigt att komma ihåg att nästan alla spexföreningar har sina egna traditioner och tankar kring vad som utgör ett spex. T.ex. håller Fysikalen väldigt hårt på äldre traditioner och skriver alltid större delen av replikerna på rim, medan Krexet är mer avantgarde, de skriver nästan aldrig repliker på rim och handlingen utspelar sig ofta i framtiden, kring en eventuell kommande historisk händelse.

Om du vill veta mer om spex är ett tips att försöka gå och se några, många av sektionsspexen på KTH har sina föreställningar på våren, efter tentorna. Annars finns det lite info att tillgå på Wikipedia.

Grannspex:

Loggor grannspex
Kårspexet
Fysikalen
Jubelspexet
iSpexet
Krexet
METAspexet
KVSIF
Bergsspexet

Vår sektion har också ett spex, nämligen dubbelspexet! Läs mer om det här: http://www.dubbelspexet.com

Kontakt:

Om du har frågor eller tankar och idéer kring W-spexet är du warmt wälkommen att kontakta oss på: direktionen@dubbelspexet.com

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts