Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen (NLG) ansvarar för sektionens interna och externa informationsflöde. Den har också till uppgift att marknadsföra medlemmarnas utbildning och ansvarar för sektionens kontakter med näringslivet och sponsorer.

Lunchföreläsning, pub, marknadsföring, studiebesök/case event samt en plats på Arbetsmarknadsdagen är de vanligaste samarbetsformerna men vi är öppna för alla samarbeten! Hör av er till näringslivsgruppens ordförande Isak Søgaard Vallinder på nlg@w-sektionen.se.

NLG:s ordförande är styrelseledamot i sektionen för Energi & Miljö samt sitter i THS-närlingslivsråd.

Medlemmar
Nämndens ordförande, vice ordförande och sektionens webmaster väljs av sektionsmötet.
Förutom de tre förtroendevalda består NLG av sektionsmedlemmar som är intresserade av att arbeta med näringslivsfrågor. Dessa delas in i två grupper, aktiv; är med och utformar och ansvarar för projekt, stöd; Arbetar på projekt utan ansvarsroll.
Vill du bli aktiv, har frågor om vår verksamhet eller vill ge feedback, kontakta oss så berättar vi mer. Vi brinner för NLG.

Ordförande för NLG 2019/2020: Isak Søgaard Vallinder
nlg@w-sektionen.se

Vice Ordförande 2019/2020: Molly Boberg
vice-nlg@w-sektionen.se

Näringslivsfoldern

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts