Blanketter och övriga dokument

Lathund för w-studenter

Mötesformalia (.pdf) (.docx)

Guide till att söka pengar från sektionen (.doc) (.pdf)

Blankett för att äska pengar (.doc) (.pdf)

Ersättningsblankett (.doc) (.pdf)

Milersättningsblankett (.doc) (.pdf)

Informationsdokument om W-sektionen (.docx) (.pdf)

Mall för att skapa en nämnd (.docx)(.pdf)

Mall för att skriva en motion (.docx)(.pdf)

Diskrimineringsfall
Tillvägagångssätt vid anmälan av diskrimineringsfall (.docx)(.pdf)

Formulär vid anmälan av diskriminering hämtas på denna länk.

Grafik
Sektionens emblem Grodden (.png)

Logotyper för affischer: svart (.png) vit (.png)

För instruktioner om hur du använder de olika logotyperna, se sektionens Grafiska profil.

Powerpointmall (.ppt)

Budget Mottagningen

Budget 2019: (.xlsx)

Observera att ändringar i mottagningens budget fortfarande kan förekomma. Vid eventuella frågor kontakta W-mottagningens ekonomiansvarige Dan Selsmark mottagningen@w-sektionen.se

Årebudget 

Budget för 2018/2019: (pdf.)

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts