Blanketter och övriga dokument

Lathund för w-studenter

Mötesformalia

Guide till att söka pengar från sektionen

Blankett för att äska pengar

Ersättningsblankett

Milersättningsblankett

Informationsdokument om W-sektionen

Mall för att skapa en nämnd

Mall för att skapa en förening

Mall för att skriva en motion

Personligt testamente

Statiskt testamente

Diskrimineringsfall
Tillvägagångssätt vid anmälan av diskrimineringsfall (.docx)(.pdf)

Formulär vid anmälan av diskriminering hämtas på denna länk.

Grafik
Sektionens emblem Grodden (.png)

Logotyper för affischer: svart (.png) vit (.png)

För instruktioner om hur du använder de olika logotyperna, se sektionens Grafiska profil.

Powerpointmall (.ppt)

Budget Mottagningen

Budget 2019

Observera att ändringar i mottagningens budget fortfarande kan förekomma. Vid eventuella frågor kontakta W-mottagningens ekonomiansvarige Dan Selsmark mottagningen@w-sektionen.se

Årebudget 

Budget för 2018/2019

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts