Styrelsemöten

Styrelsemöte 1, 11/8-2018
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: docx. pdf.

Styrelsemöte 2, 11/9-2018
Dagordning: pdf. docx.
Proposition verksamhetsplan 18/19: pdf.
Budgetproposition 18/19: xlsx.
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 3, 24/9-2018
Dagordning: docx. pdf.
Proposition budget 18/19: xlsx.
Proposition för revidering av budget: docx.
Proposition verksamhetsplan 18/19: docx.
Proposition för revidering av verksamhetsplan: docx.
Proposition om Bonsai: docx.
Proposition om PM, Grafisk profil: docx.
Protokoll: docx. pdf.

Styrelsemöte 4, 9/10-2018
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 5, 6/11-2018
Dagordning: .pdf .docx
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 6, 20/11-2018
Dagordning: pdf. docx.
Revidering av stadgar: docx.
Revidering av reglemente: docx.
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 7, 5/2-2019
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 8, 18/2-2019
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 9, 21/3-2019
Dagordning: pdf. docx.
PM-boken: pdf. docx.
Arbetsbeskrivning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 10, 26/3-2019
Dagordning: pdf. docx.
Arbetsbeskrivning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 11, 8/4-2019
Dagordning: pdf. docx.
Verksamhetsplan 2019/20: pdf. docx.
Proposition verksamhetsplan 2019/20: pdf. docx.
Budgetförslag 2019/20: xlsx.
Proposition budget 2019/20: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 12, 23/4-2019

Dagordning: pdf. docx.
Arbetsplan för valberedningen: pdf. docx.
PM om CLW: pdf. docx.
Motion om att ändra PM för språk: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 13
Dagordning: pdf. docx.
PM om CLW: pdf. docx.
Arbetsbeskrivning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.

För dokument från styrelsemöten tidigare läsår se här.

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts