Sektionsmöten

Sektionsmöten (ofta förkortat SM) är möten där alla sektionens medlemmar träffas för att ta beslut om motioner och propositioner samt välja förtroendevalda. I menyn till höger finns information och kallelser till alla specifika sektionsmöten under verksamhetsåret.

SM1 2019-10-02
Föredragningslista SM1: pdf. docx.
Protokoll SM1: pdf. docx.
Proposition om revidering av verksamhetsplan: pdf. docx.
Budgetpropositioner: 1. (xlsx. pdf. docx.) 2. (xlsx. pdf. docx.) 3. (xlsx. pdf. docx.) 4. (xlsx. pdf. docx.)
Proposition om revidering av reglemente: pdf. docx.
Proposition om högtalare: pdf. docx.
Motion Filmnämnd: pdf. docx.
Motion Hållbarhetsnämnden: pdf. docx.
Antagen Budget 19/20: xlsx.

För dokument från förra läsårets sektionsmöten se här.

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts