Förtroendevaldsmöten

Förtroendevaldsmöte 1 2018-09-24
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.
Budgetproposition 18/19: xlsx.
Proposition verksamhetsplan: pdf.

Förtroendevaldsmöte 2 2018-11-12
Dagordning: pdf. docx.

Förtroendevaldsmöte 3 2019-02-06
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.
Prototyp nya hemsidan: .mov

Förtroendevaldsmöte 4
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.
Verksamhetsplan 18/19: pdf. docx.
Budget 18/19: xlsx.

För dokument från förra läsårets möten se här.

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts