Arkiv 2017/2018

Budget 2017-2018 (.xlsx)
SM1

Verksamhetsplan 2017-2018 (.pdf)

JML-plan (Jämlikhet, mångfald, likabehandling) 2017-2018 (.docx) (.pdf)

Årebudget 2017/2018: xlsx.

Föredragningslista SM1: (.pdf)

Protokoll SM1: (.docx) (.pdf)

Revidering av verksamhetsplan 2017/2018: (.docx) (.pdf)

Revidering av budget 2017/2018: (.xlsx)

Jämlikhetsplan 2017/2018: (.docx) (.pdf)

SM2
Föredragningslista SM2: (.pdf)

Protokoll SM2: (.docx) (.pdf)

Verksamhetsberättelse 2016/2017: (.docx) (.pdf)

Postbeskrivning mottagningspresidiet: (.pdf)

Postbeskrivning fanbärare: (.pdf)

SM3
Föredragningslista (.pdf)

Protokoll SM3 (.docx) (.pdf)

Postbeskrivning mottagningspresidiet (.pdf)

SM4
Föredragningslista (.pdf) (.docx)

Proposition om revidering av stadgar: (.pdf) (.docx)

Proposition om revidering av reglemente: (.pdf) (.docx)

Verksamhetsberättelse år 16/17: (.pdf) (.docx)

PM för subventionering av Åreansvarigas biljetter: (.pdf) (.docx)

Revisionsberättelse år 16/17: (.pdf) (.docx)

Protokoll: (.pdf) (.docx)

SM5
Proposition budget 17/18: (.xlsx)

Proposition revidering av budget 17/18: (.docx) (.pdf)

Proposition revidering av reglemente: (.docx) (.pdf)

Protokoll: (.pdf) (.docx)

SM6
Föredragningslista: (.docx) (.pdf)

PM om hållbar alkoholnorm: (.docx) (.pdf)

PM om inkluderande sektionsaktiviteter: (.docx) (.pdf)

PM om publicering av info på svenska och engelska: (.docx) (.pdf)

Proposition revidering av stadgar, andraröstning: (.docx) (.pdf)

Proposition verksamhetsplan 2018/2019: (.docx) (.pdf)

Proposition om budget 2018/2019: (.xlsx)

Protokoll: (.docx) (.pdf)

SM7
Föredragningslista: (.docx) (.pdf)

Proposition om gemensamt sökande till förtoendevaldsposter: (.docx) (.pdf)

Motion om införandet av posten vice ordförande för jämlikhetsnämnden: (.docx) (.pdf)

Protokoll: (.docx) (.pdf)

Nämndordförandemöten
Protokoll nämndordförandemöte 1, 2017-09-20 (.docx) (.pdf)

Protokoll nämndordförandemöte 2, 2017-11-20 (.docx) (.pdf)

Protokoll nämndordförandemöte 3, 2018-02-13 (.docx) (.pdf)

Protokoll nämndordförandemöte 4, 2018-04-16 (.docx) (.pdf)

Styrelsemöten
Protokoll styrelsemöte 1, 2017-07-25 .pdf .docx

Protokoll styrelsemöte 2, 2017-08-11 .pdf .docx

Protokoll styrelsemöte 3, 2017-09-05 .pdf .docx

Protokoll styrelsemöte 4, 2017-09-25 .pdf .docx

Protokoll styrelsemöte 5, 2017-10-02 .pdf .docx

Protokoll styrelsemöte 6, 2017-11-01 .pdf .docx

Protokoll styrelsemöte 7, 2017-11-15 .pdf .docx

Protokoll styrelsemöte 8, 2017-12-07 .pdf .docx

Protokoll styrelsemöte 9, 2018-01-30 .pdf .docx

Protokoll styrelsemöte 10, 2018-02-18 .pdf .docx

Protokoll styrelsemöte 11, 2018-03-27 .pdf docx

Protokoll styrelsemöte 12, 2018-04-17 .pdf .docx

Protokoll styrelsemöte 13, 2018-05-19 .pdf .docx

This information is in Swedish. To access it in English, contact kommunikation@w-sektionen.se

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts