Arkiv 2016/2017

Budget 2016-2017 (.xlsx)

Verksamhetsplan 2016-2017 (.docx)(.pdf)

JML-plan (Jämlikhet, mångfald, likabehandling) 2016-2017 (.docx)
(.pdf)

SM1

Föredragningslista SM 1

Protokoll SM1

Verksamhetsplan 16-17

Arbetsbeskrivning

Budgetförslag 16-17

SM2

Föredragningslista SM2

Protokoll SM2

Postbeskrivning för Fanbärare och Vice Fanbärare

Postbeskrivning för Mottagningspresidiet

SM3

Föredragningslista SM 3: (.pdf)(.docx)

Protokoll SM 3: (.pdf)(.docx)

SM4

Föredragningslista SM4: (.docx)(.pdf)

Protokoll SM4: (.docx)(.pdf)

Revisors yrkande om ansvarsbefrielse 15/16: (.docx)(.pdf)

Verksamhetsberättelse 15/16: (.docx)(.pdf)

Budget 17/18: (.xlsx)

Verksamhetsplan 17/18: (.docx)(.pdf)

Proposition om regler för sektionens Facebook-kommunikation: (.docx)(.pdf)

Revidering reglemente: (.docx)(.pdf)

Revidering stadgar: (.doc)(.pdf)

SM5

Föredragningslista SM5: (.docx)(.pdf)

Protokoll SM 5: (.docx)(.pdf)

Revidering stadgar: (.doc)(.pdf)

Revidering Budget 16/17: (.xlsx)

Utvärdering av JML-plan: (.docx)(.pdf)

Nulägesanalys av Jämlikhetsläget 16/17: (.docx)(.pdf)

SM6

Föredragningslista SM6: (.docx)(.pdf)

Protokoll SM6: (.docx)(.pdf)

Motion om sektionens ekonomi: (.docx)(.pdf)

Motion om revidering i Verksamhetsplan 17/18: (.docx)(.pdf)

Nämndordförandemöten

Protokoll nämndordförandemöte 1, 2016-09-14 (.pdf)(.docx)

Protokoll nämndordförandemöte 2, 2016-11-23 (.pdf)(.docx)

Protokoll nämndordförandemöte 3, 2017-01-30 (.pdf)(.docx)

Styrelsemöten

Här finns protokoll för styrelsemöten under verksamhetsåret 2016/2017:

Protokoll styrelsemöte 1, 2016-08-05 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 2, 2016-08-31 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 3, 2016-09-24 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 4, 2016-10-04 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 5, 2016-10-12 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 6, 2016-11-01 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 7, 2016-11-07 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 8, 2016-12-01 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 9, 2016-12-13 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 10, 2017-01-17 (.pdf)(.docx)

Äskan stresshanteringsevent: (.pdf)(.docx)
Ritning Gråttan: (.pdf)

Protokoll styrelsemöte 11, 2017-02-08 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 12, 2017-03-01 (.pdf)(.docx)

Verksamhetsplan 17-18: (.pdf)(.docx)
Budget 17-18: (.xlsx)
Revidering reglemente: (.pdf)(.docx)
Revidering stadgar: (.pdf)(.doc)
Äskan till balen: (.pdf)
CLW-styrning: (.pdf)
Proposition om regler till sektionens Facebooksida: (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 13, 2017-04-05 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 14, 2017-04-25 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 15, 2017-05-15 (.pdf)(.docx)

Motion om revidering i VP 17/18: (.pdf)(.docx)
Motion om sektionens ekonomi: (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 16, 2017-05-16 (.pdf)(.docx)

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts