Arkiv 2015/2016

Budget 2015-2016 (.pdf)

SM1

Föredragningslista SM 1

SM1 protokoll

Motioner och propositioner SM1

Verksamhetsplan 15-16

Budgetförslag SM1

SM2

Föredragningslista SM 2

Protokoll SM2

Motioner SM2

SM3

Föredragningslista SM 3

Protokoll SM3

Postbeskrivningar Mottagningspresidiet

SM4

Föredragningslista SM 4

Protokoll SM4

SM5

Protokoll SM5

Propositioner och Motioner SM5

Budgetförslag 16-17

W Verksamhetsberättelse 14_15

Revisorsberättelse W

Förslag på verksamhetsplan 16-17

Förslag på nytt Reglemente

Äskan 5-års

Slutrapportering Budget Verksamhetsår 1415

SM6

Föredragningslista SM6

Protokoll SM6

Förslag på ny arbetsbeskrivning

Förslag på ny verksamhetsplan 16 17

Kompletterade propositioner och motioner SM6

Kompletterande föredragningslista SM6

Propositioner och motioner SM6

SM7 (ValSM)

Möteshandlingar

Mötesprotokoll ValSM

Förslag på PM om Alkohol

Motion om PM om Alkohol

Postbeskrivningar W-sektionen

Reviderat budgetförslag

SM8

Föredragningslista SM8

Mötesprotokoll SM8

Styrelsemöten

Här finns protokoll för styrelsemöten under verksamhetsåret 2015/2016:

Protokoll styrelsemöte 1 2015-09-08

Protokoll styrelsemöte 2 2015-09-28

Protokoll styrelsemöte 3 2015-10-06

Protokoll styrelsemöte 4 2015-10-14

Protokoll styrelsemöte 5 2015-11-04

Protokoll styrelsemöte 6 2015-11-22

Protokoll Styrelsemöte 7 2015-12-08

Protokoll styrelsemöte 8 2016-01-19

Protokoll Styrelsemöte 9 2016-02-09

Protokoll styrelsemöte 10 2016-02-22

Protokoll styrelsemöte 11 2016-03-08

Protokoll styrelsemöte 12 2016-03-29

Protokoll styrelsemöte 13 2016-04-04

Protokoll styrelsemöte 14 2016-04-20

Protokoll styrelsemöte 15 2016-05-09

Protokoll styrelsemöte 16 2016-05-22

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts