Arkiv 2014/2015

Budget 2014-2015 (.pdf)

Verksamhetsplan 2014-2015 (.docx) (.pdf)

SM1

Protokoll: (.doc) (.pdf)

Föredragningslista: (.doc) (.pdf)

Kallelse: (.doc) (.pdf)

Postbeskrivningar sökbara poster: (.docx) (.pdf)

Kandidater sökbara poster: (.docx) (.pdf)

Kandidaternas texter: (.docx) (.pdf)

Motion: Namnändring W-spexet (.doc) (.pdf)

Proposition: Revidering av verksamhetsplanen (.doxc) (.pdf)

SM2

Protokoll: (.doc) (.pdf)

Kallelse: (.doc) (.pdf)

Föredragningslista: (.doc) (.pdf)

Motioner och propositioner: (.doc) (.pdf)

SM3

Föredragningslista: (.doc) (.pdf)

Kallelse: (.doc) (.pdf)

Motioner och propositioner: (.doc) (.pdf)

Motion: Fana (.doc) (.pdf)

Verksamhetsberättelse juli 2013-juni 2014 (.doc) (.pdf)

Protokoll: (.doc) (.pdf)

SM4

Föredragningslista: (.doc) (.pdf)

Kallelse: (.doc) (.pdf)

Motioner och propositioner: (.doc) (.pdf)

Protokoll: (.doc) (.pdf)

SM5

Föredragningslista: (.doc) (.pdf)

Kallelse: (.doc) (.pdf)

Motioner och propositioner: (.doc) (.pdf)

Protokoll:(.doc) (.pdf)

SM6

Föredragningslista: (.doc) (.pdf)

Kallelse: (.doc) (.pdf)

Motioner och propositioner: (.doc) (.pdf)

Proposition 1: Budgetproposition (.exe) (.pdf)

Proposition 2: Verksamhetsplan för år 15/16 (.doc) (.pdf)

Verksamhetsberättelse: (.doc) (.pdf)

Slutrapportering av budget för verksamhets år 13/14: (.exe) (.pdf)

Revisorutlåtande: (.doc) (.pdf)

Protokoll: (.doc) (.pdf)

SM7 (ValSM)

Föredragningslista: (.doc) (.pdf)

Kallelse: (.doc) (.pdf)

Motioner och propositioner: (.doc) (.pdf)

Postbeskrivningar: (.doc) (.pdf)

Kandidater till ValSM: (.doc) (.pdf)

Protokoll: (.doc) (.pdf)

SM8

Föredragningslista: (.doc) (.pdf)

Kallelse: (.doc) (.pdf)

Motioner och propositioner: (.doc) (.pdf)

Protokoll: (.doc) (.pdf)

Styrelsemöten

Här finns protokoll för styrelsemöten under verksamhetsåret 2014/2015:

Styrelsemöte 1, 2014-09-03 (.doc) (.pdf)

Styrelsemöte 2, 2014-09-18 (.doc) (.pdf)

Styrelsemöte 3, 2014-09-30 (.doc) (.pdf)

Styrelsemöte 4, 2014-10-16 (.doc) (.pdf)

Styrelsemöte 5, 2014-11-05 (.doc) (.pdf)

Styrelsemöte 6, 2014-11-12 (.doc) (.pdf)

Styrelsemöte 7, 2014-11-18 (.doc) (.pdf)

Styrelsemöte 8, 2014-12-04 (.doc) (.pdf)

Styrelsemöte 9, 2015-01-26 (.doc) (.pdf)

Styrelsemöte 10, 2015-02-09 (.doc) (.pdf)

Styrelsemöte 11, 2015-02-17 (.doc) (.pdf)

Styrelsemöte 12, 2015-03-05 (.doc) (.pdf)

Styrelsemöte 13, 2015-03-24 (.doc) (.pdf)

Styrelsemöte 14, 2015-04-14 (.doc) (.pdf)

Styrelsemöte 15, 2015-04-28 (.doc) (.pdf)

Styrelsemöte 16, 2015-05-19 (.doc) (.pdf)

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts