Arkiv 2013/2014

SM1

Kallelse: (.doc) (.pdf)

Föredragningslista: (.pdf)

Protokoll: (.docx) (.pdf)

Kandidaturer:
Presentationer av de olika kandidaterna

Motioner:
Motion om reglementesändringar angående CLW

Motion om Evenemang och Arbetsgruppen

Motion om stadge- och reglementesändringar angående Mottagningen

Motion om stadgeändringar angående CLW

Motion Lathetsnämnden

Propositioner:
Proposition om inkludering av Sustainable Technologies i Sektionen för Energi och miljö

SM2

Mötesprotokoll: (.docx) (.pdf)

Kallelse: (.doc) (.pdf)

Föredragningslista: (.doc) (.pdf)

Propositioner:

Proposition om sektionsföreningar (.doc) (.pdf)

Proposition om inkludering av Sustainable Technologies i Sektionen för Energi och miljö (.docx) (.pdf)

Motioner:

Motion om stadge och reglementesändringar angående Mottagningen (.docx) (.pdf)

Motion om stadgeändringar angående CLW (.docx) (.pdf)

Övriga möteshandlingar:

Revisorsutlåtande (.doc) (.pdf)

Verksamhetsberättelse 2012/2013 (.doc) (.pdf)

Texter från kandidater:

Mottagningsansvarig (.docx) (.pdf)

Årsgasqueansvarig (.docx) (.pdf)

Postbeskrivningar valbara poster:

3-års-gasqueansvarig (.docx)

Mottagningspresidiet:

Mottagningsansvarig (.docx) (.pdf)

Vice mottagningsansvarig (.docx)

Ekonomiskt ansvarig (.docx)

Planeringsansvarig (.docx)

Näringslivsansvarig (.docx)

SM3

Protokoll: (.docx) (.pdf)

Kallelse: (.doc) (.pdf)

Föredragningslista: (.doc) (.pdf)

Motioner:

Stadgeändring angående kandidaturer (.docx) (.pdf)

W-spexet som förening (.docx) (.pdf)

Propositioner:

Sektionsföreningar (.doc) (.pdf)

Uppföljning verksamhetsplan för verksamhetsåret 13/14: (.doc)

SM4

Protokoll: (.docx) (.pdf)

Kallelse: (.doc) (.pdf)

Föredragningslista: (.doc) (.pdf)

Budgetförslag (.pdf) (.xls)

Verksamhetsplansförslag (.docx) (.pdf)

Motioner och propositioner

Motion: Konstwerket (.docx) (.pdf)

Proposition: sektionshistoriker (.docx) (.pdf)

Proposition: valberedningen (.docx) (.pdf)

SM5 (Val-SM)

Protokoll: (.pdf) (.docx)

Kallelse: (.pdf) (.doc)

Föredragningslista: (.doc) (.pdf)

Budgetförslag 2014/2015: (.xls) (.pdf)

Propositioner:
Proposition om Sammansättning (.docx) (.pdf)

Motioner:
Motion angående Konstwerket (.docx) (.pdf)
W-inter (.docx) (.pdf)

Kandidaturer:

Postbeskrivningar valbara poster: (.pdf) (.docx)

Kandidaturtexter (.docx) (.pdf)

SM6 (Extra-SM)

Protokoll: (.docx) (.pdf)

Kallelse: (.doc) (.pdf)

Föredragningslista: (.doc) (.pdf)

Kandidaturtexter: (.docx) (.pdf)

Motioner och propositioner, andra läsningen:

Proposition om Sammansättning (.docx) (.pdf)

Motion W-inter (.docx) (.pdf)

Styrelsemöten

Här finns protokoll för styrelsemöten under verksamhetsåret 2013/2014:

Styrelsemöte 1, 2013-08-11 (.docx)

Styrelsemöte 2, 2013-09-09 (.docx) (.pdf)

Styrelsemöte 3, 2013-09-19 (.docx) (.pdf)

Styrelsemöte 4, 2013-11-07 (.docx) (.pdf)

Styrelsemöte 5, 2013-11-29 (.docx) (.pdf)

Styrelsemöte 6, 2013-12-05 (.docx) (.pdf)

Styrelsemöte 7, 2013-12-16 (.docx) (.pdf)

Styrelsemöte 8, 2014-01-18 (.docx) (.pdf)

Styrelsemöte 9, 2014-02-04 (.docx) (.pdf)

Styrelsemöte 10, 2014-02-25 (.docx) (.pdf)

Styrelsemöte 11, 2014-03-01 (.docx) (.pdf)

Styrelsemöte 12, 2014-03-25 (.docx) (.pdf)

Styrelsemöte 13, 2014-04-10 (.docx) (.pdf)

Styrelsemöte 14, 2014-05-14 (.docx) (.pdf)

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts