Arkiv 2012/2013

Sektionsmöte 6 (Val-SM)

Föredragningslista (.doc) (.pdf)

Kandidater (.docx) (.pdf)

Postbeskrivningar styrelse (.docx) (.pdf)

Postbeskrivningar övriga (.docx) (.pdf)

Sektionsmöte 5

Kallelse(.doc) (.pdf)

PM Grafisk profil (.docx) (.pdf)

JML-plan (.doc)(.pdf)

Budget 2013 (.pdf)

Verksamhetsplan 2013 (.doc) (.pdf)

Motioner första läsningen

Motion för w-spexets verksamhetsår (.docx) (.pdf)

Motioner andra läsningen

Jäm-nämnden (.docx) (.pdf)

Nämnd för internationell sommarpraktik – ENIA  (.docx)(.pdf)

Propositioner första läsningen

Ekonomiska regleringar i reglementet (.docx) (.pdf)

Idrottsansvarig i reglemente (.docx) (.pdf)

Styrelseledamot i reglemente och stadgar (.docx) (.pdf)

Propositioner andra läsningen

Förändringar i reglemente (.docx) (.pdf)

Ny nivå i styrdokument (.docx) (.pdf)

 

Sektionsmöte 4

Protokoll (.doc) (.pdf)

Föredragningslista (.docx ) (.pdf)

Kallelse (.doc) (.pdf)

Motioner första läsningen

Jäm-nämnden (.docx) (.pdf)

ENIA (.docx) (.pdf)

Wraq (.docx) (.pdf)

Utökade resurser till studievägledning (.docx) (.pdf)

Propositioner första läsningen

Proposition angående förändringar i reglemente (.docx) (.pdf)

Proposition angående antagande av en ny nivå i W styrdokument (.docx) (.pdf)

Propositioner andra läsningen

Proposition angående förändringar i stadgar (.dcox) (.pdf)

Sektionsmöte 3 (Extrainsatt)

Extrainsatt möte för fyllnadsval av ekonomisk ansvarig för mottagningen

Protokoll (.docx) (.pdf)

Föredragningslista (.pdf) (.docx)

Sektionsmöte 2

Protokoll (.pdf) (.docx)

Föredragningslista: (.pdf) (.docx)

Kallelse: (.pdf) (.docx)

Motioner första läsningen:

2-gradersmålet (.pdf) , 2-gradersmålet (.docx)

Stavningsmotion (.pdf) , Stavningsmotion (.docx)

Propositioner:

Proposition angående förändringar i reglemente (.docx)

Proposition angående förändringar i reglemente(.pdf)

Proposition angående förändringar i stadgar(.docx)

Proposition angående förändringar i stadgar (.pdf)

 

Sektionsmöte 1

Protokoll SM1 121004 (.docx)

Protokoll SM1 121004 (.pdf)

Föredragningslista SM1

Kallelse SM1

Motioner första läsningen:

Block-Rockern (Reviderad)

Boll-Kalle

Elin-nämnd

Sektionsdrink (Reviderad)

O gamla klang (Reviderad)

Sångbok (Reviderad)

W-spexet

Propositioner:

Proposition angående Vision och Verksamhetsplan

Läs visionen och verksamhetsplanen här: Vision och verksamhetsplan

Proposition antagande reglemente

Läs styrelsens förslag här: Styrelsens förslag på ändringar i sektionens Reglemente

Förslaget i sin helhet :  Nya reglementet

Proposition antagande stadgar

Läs styrelsens förslag här:Styrelsens förslag på ändringar i sektionens Stadgar

Förslaget i sin helhet: Nya stadgar

Kandidaturer till poster:

Kandidaturer SM1 4 oktober 2012

 

Protokoll från styrelsemöten

2013-03-20 (.pdf) 2013-03-20 (.doc)

2013-02-18 (.doc) 2013-02-18 (.pdf)

2013-01-30 (.docx) 2013-01-30 (.pdf)

2012-11-20 (.docx), 2012-11-20 (.pdf)

2012-10-31 (.docx) 2012-10-31 (.pdf)

2012-09-26 (.docx)2012-09-26 (.pdf)

2012-09-05

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts