Förtroendevaldsmöten

Förtroendevaldsmöte 1 2019-09-16
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.
Budgetproposition 19/20: xlsx.
Proposition verksamhetsplan: pdf.

För dokument från förra läsårets möten se här.

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts