Kontakt

Postadress:
Sektionen för Energi och Miljö
Fack vid THS
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm

Besöksadress:
Osquars backe 8
KTH Campus, Valhallavägen

Organisationsnummer: 802456-0545

Frågor om hemsidan: Webmaster Claes Henriksson, webmaster@w-sektionen.se

Övriga frågor om sektionen: Ordförande Julia Granlund, ordf@w-sektionen.se

Företagskontakt: Näringslivsgruppens ordförande Erik Östling, nlg@w-sektionen.se

Fall av illabehandling: Tillvägagångssätt vid anmälan av fall av illabehandling, trakasserier eller diskriminering (docx) (pdf)

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts