FAQ

Denna sida är under arbete

Här finner du alla FAQ (Frequently Asked Questions), det vill säga vanliga återkommande frågor som för enkelhetens skull har sammanställts nedan.

Hur bokar jag Gr8n?

Hur bokar jag en lokal på KTH?

Jag är alumn och vill tipsa om arbetsmöjligheter för W-studenter, vem hör jag av mig till?

Jag är inte sektionsmedlem på W men vill boka Gr8n för ett event, är det möjligt?

Jag går master XXX, tillhör jag W-sektionen?

Om du har frågor som inte har besvarats här, hör gärna av dig till styrelsen@w-sektionen.se, så hjälper vi dig!

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts