STYM 1

Hej W-sektionen! På fredag är det dags för första styrelsemötet för verksamhetsåret 2020/2021. Mötet äger rum via zoom kl 12:15, 4 september. Alla sektionsmedlemmar är välkomna att var med, kontakta i så fall ordf@w-sektionen.se.

Nämndansökan

Nu öppnar ansökan för sektionens verksamheter (nämnder, föreningar etc.)! Ansökan är öppen från 31 augusti, till och med 14 september. Nästa vecka, fr.o.m. 7 september, är det Sektionsveckan! Då kommer representanter från verksamheterna stå vid Gråttan och svara på frågor. Det är alltså ett ypperligt tillfälle för er som vill Read more…

STYM 16

Hej alla glada sommar-w:are! Styrelsen återupptar sitt arbete efter en tenta-hiatus i lite lagom sommartempo (med mindre en månad kvar på posterna!) och kör därför ett styrelsemöte via zoom på onsdag, den 10:e juni, kl 17 DK. Alla sektionsmedlemmar är wälkomna!

Information från styrelsen – mötessammanfattning SM4

Här är en liten kort sammanfattning av vad som hände under mötet.Mötet har: Röstat igenom en Verksamhetsplan samt Budget till verksamhetsåret 20/21. Röstat igenom revideringar av reglemente för mottagningen samt kontaktpersoner i Styrelsen till Förtroendevalda. Fyllt 10 poster, se Walberedningens inlägg. Ålagt Styrelsen att välja Åreansvariga på ett Styrelsemöte. Ålagt Read more…

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts