Styrelsemöte 2

Nästa vecka den 4/9 kör vi igång igen för styrelsemöte nummer två! Plats: styrelserummet Nymble. Tid: 17 DK. Som vanligt får alla sektionsmedlemmar närvara vid mötet. Denna gång kommer vi diskutera bl.a. budget och hemsidan. Varmt välkomna!

Styrelsemöte 1

Den 29/8 är det dags för det första styrelsemötet för det nya verksamhetsåret! Vi möts i grupprum 4 (Leopold) i biblioteket kl 12.00, och alla sektionsmedlemmar är välkomna att delta. Efter mötet kommer dagordning finnas att tillgå här.

Styrelsemöte 13

Efter ett knappt år, 12 möten och en handfull propositioner, reglementes- och stadgeändringar börjar W-styrets arbetsår så sakteliga lida mot sitt slut. Innan dess kommer dock ett avslutande styrelsemöte hållas, där bland annat PM om CLW och arbetsbeskrivningen kommer tas upp. Tid och plats är 14/5 17:30 i Sektionsrummet och Read more…

Styrelsemöte 12

Så snart som på tisdag samlas W-styrelsen för ett möte, det tolfte i ordningen. Mötet hålls i Sektionsrummet 17:30 och alla medlemmar är välkomna att ta del av mötet om man anmäler sig i förväg. Möteshandlingana, vilka bland annat innehåller viktiga beslut inför kommande Sektionsmöte, finns att hämta här!

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts