STYM 1

Hej W-sektionen! På fredag är det dags för första styrelsemötet för verksamhetsåret 2020/2021. Mötet äger rum via zoom kl 12:15, 4 september. Alla sektionsmedlemmar är välkomna att var med, kontakta i så fall ordf@w-sektionen.se.

Nämndansökan

Nu öppnar ansökan för sektionens verksamheter (nämnder, föreningar etc.)! Ansökan är öppen från 31 augusti, till och med 14 september. Nästa vecka, fr.o.m. 7 september, är det Sektionsveckan! Då kommer representanter från verksamheterna stå vid Gråttan och svara på frågor. Det är alltså ett ypperligt tillfälle för er som vill Read more…

STYM 17

Hej sektionen! På onsdag den 24:e juni möts styrelsen igen. Denna gång är det för att (förhoppningsvis) välja nya Åre-ansvariga! Mötet äger rum via zoom, och sker kl 17 DK som vanligt. Som vanligt har även alla sektionsmedlemmar närvarorätt, så hör av er till styrelsen@w-sektionen.se om ni vill närvara!

STYM 16

Hej alla glada sommar-w:are! Styrelsen återupptar sitt arbete efter en tenta-hiatus i lite lagom sommartempo (med mindre en månad kvar på posterna!) och kör därför ett styrelsemöte via zoom på onsdag, den 10:e juni, kl 17 DK. Alla sektionsmedlemmar är wälkomna!

Extra-SM 5

Hej kära sektion!  Med anledning av att många viktiga poster, varav 5 styrelseposter, ej fyllts under SM4 har revisorerna kommit fram till att sektionen måste ha ett extrainsatt SM. Det har beslutats att det extrainsatta sektionsmötet kommer äga rum onsdagen den 13/5 av sektionens.  Alltså behövs det folk för att Read more…

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts