Styrelsemöte 8

Hej!Denna veckan syns styrelsen för ett impromptu styrelsemöte på torsdag den 12/12 kl 13.00 i Sektionsrummet i Nymble. Huvudsyftet med mötet är att besluta om Planeringsansvarig till Presidiet. Alla sektionsmedlemmar kan inadjungeras med yttranderätt men ej rösträtt. Välkomna!

Styrelsemöte 6

Hej sektionen!Ja, ni gissade rätt, det är dags för styrelsemöte igen! Mötet äger rum den 13/11 kl 17 DK, och som vanligt ses vi i Sektionsrummet i Nymble. Alla sektionsmedlemmar är välkomna att närvara! Dagordning och andra möteshandlingar finnes under fliken “Styrelsemöten” i menyn.

Sektionsmöte 2

Hej alla glada W:are!  Nu är hösten verkligen här och för att överleva fram tills dagarna börjar bli längre igen och livslusten återvänder kommer SM2 “Thanksmeeting” äga rum, den 20/11. Handlingar som ska diskuteras på mötet kommer mejlas ut senast 4 dagar innan mötet (fredag 15/11). Bland annat kommer mötet innefatta Read more…

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts