STYM 17

Hej sektionen! På onsdag den 24:e juni möts styrelsen igen. Denna gång är det för att (förhoppningsvis) välja nya Åre-ansvariga! Mötet äger rum via zoom, och sker kl 17 DK som vanligt. Som vanligt har även alla sektionsmedlemmar närvarorätt, så hör av er till styrelsen@w-sektionen.se om ni vill närvara!

STYM 16

Hej alla glada sommar-w:are! Styrelsen återupptar sitt arbete efter en tenta-hiatus i lite lagom sommartempo (med mindre en månad kvar på posterna!) och kör därför ett styrelsemöte via zoom på onsdag, den 10:e juni, kl 17 DK. Alla sektionsmedlemmar är wälkomna!

Extra-SM 5

Hej kära sektion!  Med anledning av att många viktiga poster, varav 5 styrelseposter, ej fyllts under SM4 har revisorerna kommit fram till att sektionen måste ha ett extrainsatt SM. Det har beslutats att det extrainsatta sektionsmötet kommer äga rum onsdagen den 13/5 av sektionens.  Alltså behövs det folk för att Read more…

Information från styrelsen – mötessammanfattning SM4

Här är en liten kort sammanfattning av vad som hände under mötet.Mötet har: Röstat igenom en Verksamhetsplan samt Budget till verksamhetsåret 20/21. Röstat igenom revideringar av reglemente för mottagningen samt kontaktpersoner i Styrelsen till Förtroendevalda. Fyllt 10 poster, se Walberedningens inlägg. Ålagt Styrelsen att välja Åreansvariga på ett Styrelsemöte. Ålagt Read more…

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts