Styrelsemöte 9

Published by Webmaster on

Hej sektionen!
Onsdag den 29e januari är det dags för styrelsemöte 9! Då möts vi kl 17 DK hemma hos Webmaster Camilla Hamberg på Professorsslingan 10. Alla sektionsmedlemmar är välkomna att närvara som vanligt!

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts