STYM 6

Published by Webmaster on

Hej w-sektionen nu tänker ni att året redan är över och att alla möten är förbi. Men nej styrelsen är inte klara för i år vi har lite kvar att göra och kommer att ha årets sista styrelsemöte 17:30 den 21 december kallelse finns på mejlen och direkt här. Simma lugnt så ses vi då eller annars kanske nästa år!

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts