STYM 16

Published by Webmaster on

Hej alla glada sommar-w:are!

Styrelsen återupptar sitt arbete efter en tenta-hiatus i lite lagom sommartempo (med mindre en månad kvar på posterna!) och kör därför ett styrelsemöte via zoom på onsdag, den 10:e juni, kl 17 DK. Alla sektionsmedlemmar är wälkomna!

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts