Ny rekrytering

Published by Webmaster on

:tada:

Enligt den nya rekryteringspolicyn (se sektionens styrdokument) ska de som väljs i interna processer annonseras, och därför kommer här en lista på nyligen internt tillsatta positioner: Jubileumskommittén och gruppansvariga i mottagningen 2020!

Jubileumskommittén:
Dan Selsmark
Anna Hallberg
Emma Östlund
Jennifer Erlandsson
Fanny von Matérn
Maria Bang
Vilhelm Lindvall
Sigrid Wikell
Beatrice Marsilius
Astrid Svanfeldt
Emil Blocksjö
Amanda Sivard

Gruppansvariga
Wisperiet: Pallavi Roy
N0llegasque: Alexander Nordin
Witseriet: Erik Adolfsson
Wiseriet: Danielle Crowter Elfving
Wägledare: Emil Blocksjö och Elvira Niemelä
Wiseriet: Inez Björnberg
Fuskn0llan: Beata Ericsson

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts