Information från revisorer

Published by Webmaster on

Hej sektionen!

Med anledning av att många viktiga poster, varav 5 styrelseposter, ej fyllts under SM4 har revisorerna kommit fram till att sektionen måste ha ett extrainsatt SM. Det har beslutats att det extrainsatta sektionsmötet kommer äga rum onsdagen den 13/5.

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts