Info om SM4!

Published by Webmaster on


✨Hej W! ✨
Tack till alla som deltog på gårdagens långkörare – fantastiskt att vi var över 30 personer kl kvart i tolv fortfarande 😄. Emedan mötets diskussioner kring de motioner och propositioner som presenterades var väldigt intressanta så blev det tyvärr väldigt sent när väl det var dags för valpunkterna för sektionsposter. Därför bestämde SM att ajournera (ta paus och sedan återuppta) mötet vid punkt 4.1 på dagordningen tills ett nytt datum är bestämt av sektionsstyrelsen. Styrelsen beslutade idag att mötet återupptas tisdag nästa vecka, den 28e april, kl 17 DK. Vi hoppas att detta ger alla som sökte poster en ny chans att förbereda sig och närvara vid mötet, och att fler sektionsmedlemmar hinner fundera på att golvnominera sig själva till de resterande posterna som saknar sökande.

Alla förtroendevalda är grunden till att denna fantastiska sektion fortsätter gå framåt och växa, och överhuvudtaget existera. Det krävs åtminstone en sektionsordförande och kassör för att sektionen ska få finnas, så jag uppmanar alla att läsa på mer om dessa poster i Walberedningens postbeskrivningar på hemsidan eller på sektionens Instagram. Ni kan också kontakta Jessica Ruud och Lily Gao (ordförande respektive kassör) för frågor 🤗. Allt som krävs för att lyckas på en post är engagemang, och man får så mycket tillbaka själv!

Njut av det fina vädret och resten av veckan så ses vi förhoppningsvis på zoom på tisdag för ett 100% VALSM!

👇Postbeskrivningar för styrelsen👇
Ordförande
https://www.instagram.com/p/B-e3MKHFDvs/
Kassör
https://www.instagram.com/p/B-jmNHPl4Cf/
Vice
https://www.instagram.com/p/B-g1H2TKhA0/
Kommunikation/webmaster
https://www.instagram.com/p/B-hxxNulytb/
Ledamot studiemiljö och internationella frågor
https://www.instagram.com/p/B-kJZSRFToN/
Ledamot näringsliv
https://www.instagram.com/p/B-l8M7VFKfj/
Ledamot studiesocialt
https://www.instagram.com/p/B-mZuvml-iy/

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts