Angående COVID-19

Published by Webmaster on

Hej W-sektionen!

I samband med COVID-19 och dess många osäkerheter har styrelsen haft möte om hur rådande situation skall hanteras. Vi har valt att ta det säkra för det osäkra och därmed tagit det svåra beslutet att all fysisk verksamhet inom sektionen skall ställas in eller skjutas upp tills vidare. Det påverkar gasquer, pubar, offentliga möten, event etc.

Om beslutet
Detta beslut har inte tagits lättvindigt och några av argumentet detta baserats på är:

– Osäkerheten som råder. Läget förändras ständigt och vad som än kommer att ske i framtiden är ovisst. Därför valde styrelsen att ta ett beslut som vi även kan stå för om en vecka.

– Sociala incitamenten. Normer kring deltagande som ofta kommer med sektionens event kan bidra till att folk väljer att gå även om de kanske inte vill/bör gå.Det är viktigt att alla känner sig trygga i dessa tider och inte känner att de måste delta.

– Sektionens ekonomiska säkerhet är något som vi måste värna om. Detta beslut är säkrare ur den aspekten.

Vad innebär beslutet praktiskt
Sektionen kommer inte att arrangera några fysiska evenemang för medlemmar eller allmänheten den närmaste tiden. Beslutet gäller tills vidare, men styrelsen kommer kontinuerligt utvärdera situationen och uppdatera beslutet vid behov. All verksamhet kommer inte avstanna men möten skall ske digitalt.

Gråttan
KTH:s lokaler (Gråttan inkluderad) har beslutats att vara låsta och inte tillgängliga för studenter från och med imorgon den 18 mars, med anledning av regeringens uppmaningar.

Frågor
Har du som medlem eller studerande några frågor? Maila styrelsen på styrelsen@w-sektionen.se.

Övrig information finns på både THS och KTH:s hemsida.
https://ths.kth.se/corona
https://intra.kth.se/…/angaende-det-nya-coronaviruset-covid…

Hälsningar Styrelsen

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts