Styrelsemöte 9

Published by Webmaster on

Om knappt en vecka, närmare bestämt under lunchen torsdag 21/3, kommer W-styrelsen samla till möte för nionde gången det här läsåret. Bland det som kommer tas upp kan nämnas ett viktigt beslut som uppdaterar alla PM sektionen utgår ifrån. Förslag till det nya PM-formatet, dagordningen samt eventuella andra dokument som kan behövas finns tillgängligt här. Hör av dig så får du gärna titta in i Nya Sammanträdesrummet, Nymble, under mötet!

In about a week, more specifically during next thursday lunch, the W board will gather to a meeting for the ninth time this school year. Among other things a decision on whether to change the present memoranda of the chapter. Suggestions for the new memorandum format, the general agenda and other eventual documents is available here. Contact us beforehand, and you are very welcome to drop by in Nya Sammanträdesrummet, Nymble, during the meeting!

Categories: Nyheter

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts