Styrelsemöte 8

Published by Webmaster on

Hej!
Denna veckan syns styrelsen för ett impromptu styrelsemöte på torsdag den 12/12 kl 13.00 i Sektionsrummet i Nymble. Huvudsyftet med mötet är att besluta om Planeringsansvarig till Presidiet. Alla sektionsmedlemmar kan inadjungeras med yttranderätt men ej rösträtt. Välkomna!

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts