Styrelsemöte 7

Published by Webmaster on

Hej sektionen!

Nästa vecka avviker vi lite från traditionen och har styrelsemöte på tisdagen, den 3e/12, kl 17 DK. Mötet hålls i Musikrummet i Nymble.

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts